Herešová & Růžička

  PRÁVNÍ VZTAHY K NEMOVITOSTEM

  Pro naše klienty zajišťujeme kompletní právní servis v oblasti právních vztahů k nemovitostem.

  Jednou z našich specializací jsou veškeré právní otázky související s nemovitostmi. Radíme především při jejich nabývání a prodeji. Klienti se na nás můžou spolehnout při prověrce nemovitosti z hlediska právní čistoty – kontrolujeme legálnost nabytí stávajícím vlastníkem i existenci právních důvodů služebností, analyzujeme veškerá právní rizika, která se k nemovitosti vztahují. Dokážeme připravit všechny druhy smluv, především kupní, ale také třeba budoucí kupní, darovací či směnnou. Zajistíme zástavní smlouvy, obstarání úschovy peněz i právní poradenství při zařizování hypotečního úvěru.

  Zároveň pomáháme řešit situace s vlastnictvím nemovitostí spojené, tedy v první řadě přípravu nájemních a pachtovních smluv. Převezmeme na sebe také komunikaci a případné řešení sporů s nájemci.

  Nabízíme i poradenství při dělení bytových domů na jednotky a všechnu agendu vztahující se právě k činnosti společenství vlastníků jednotek.

  Do našeho portfolia patří také řešení sousedských sporů všeho druhu s důrazem na smírná řešení.

  Poskytujeme pomoc a zastupování v územním a stavebním řízení.

  Autor: Hynek Růžička

  Partner advokátní kanceláře specializující se na pojistné právo, obchodní právo a na náhradu škody. Je rovněž autorem komentáře k občanskému zákoníku vydaného v nakladatelství C. H. Beck (Petrov, Výtisk, Beran a kol), konkrétně části týkající se pojištění.

  Facebook
  LinkedIn