Herešová & Růžička

  PRACOVNÍ PRÁVO

  Naše právní kancelář disponuje odborníky, kteří se zaměřujína předpisy pracovního práva. Zaručujeme tak opravdu kvalifikované poradenství jak zaměstnavatelům, tak zaměstnancům v tomto specifickém právním odvětví.

  Na základě našich dlouholetých zkušeností nabízíme komplexní poradenství v oblasti pracovního práva, a to jak zaměstnavatelům, tak zaměstnancům. Zaměstnavatelům pomáháme tvořit širokou škálu pracovněprávních dokumentů a vnitřních směrnic společností. Také jim radíme, jak správně provést organizační změny, ukončit pracovní poměry, jak správně vyplatit mzdy nebo jak správně uplatnit vůči zaměstnancům náhradu škody. Umíme si vzít na starost komunikaci s organizacemi veřejné správy týkající se pracovněprávních otázek.

  Zaměstnancům nabízíme své služby při uplatňování všech práv vyplývajících z pracovních poměrů – například ve sporech o neplatnost výpovědi, doplatky mzdy a při pracovních úrazech.

  Autor: Hynek Růžička

  Partner advokátní kanceláře specializující se na pojistné právo, obchodní právo a na náhradu škody. Je rovněž autorem komentáře k občanskému zákoníku vydaného v nakladatelství C. H. Beck (Petrov, Výtisk, Beran a kol), konkrétně části týkající se pojištění.

  Facebook
  LinkedIn