Herešová & Růžička

  OBCHODNÍ PRÁVO

  Poskytujeme podnikatelům právní služby v oblasti vlastnictví a řízení obchodních korporací a radíme jim v různorodé škále obchodních vztahů.

  Jsme odborníci na korporátní právo i obchodní závazkové právo. Poskytujeme právní služby týkající se zakládání korporací, zabezpečujeme převody majetkových účastí a zajišťujeme veškeré právní služby při přeměnách, akvizicích a běžném fungování obchodních společností. V rámci fúzí a akvizic provádíme due diligence obchodních korporací a připravujeme transakční dokumentaci.

  Máme zkušenosti se všemi typy obchodně právních závazků jak z českého, tak z mezinárodního právního prostředí. Máme znalosti a vědomosti k zastupování klientů ve všech případech, které se týkají obchodně právních vztahů. Řešíme komplexní smluvní vztahy, sepisujeme adhezní smlouvy, obchodní podmínky a jsme experti na soulad podnikání našich klientů s právními předpisy upravujícími ochranu spotřebitelů.

  Autor: Hynek Růžička

  Partner advokátní kanceláře specializující se na pojistné právo, obchodní právo a na náhradu škody. Je rovněž autorem komentáře k občanskému zákoníku vydaného v nakladatelství C. H. Beck (Petrov, Výtisk, Beran a kol), konkrétně části týkající se pojištění.

  Facebook
  LinkedIn