OBČANSKÉ PRÁVO

  Zajišťujeme poradenství ve sféře soukromého života našich klientů s důrazem na ochranu vlastnictví a uzavírání různých druhů smluv. Nabízíme profesionální, empatický a diskrétní přístup.

  Poskytujeme lidem právní služby ve všech obyčejných i mimořádných životních situacích. Naše poradenství zahrnuje především tvorbu různorodých smluv a vymáhání nároků, které zakládají. Sepisujeme smlouvy darovací, kupní, nájemní, licenční, smlouvy o dílo, o výpůjčce, o zprostředkování, o zatížení věci služebností a mnohé další. Zastupujeme klienty v řízení před soudy a správními orgány, vymáháme pohledávky.

  V oblasti soukromého života našich klientů nabízíme také poradenství v oblasti sepisování předmanželských smluv, zastupování při rozvodu manželství, sepisování dohod o vypořádání společného jmění manželů, uzavírání dohod ve věci péče o nezletilé děti včetně stanovení výživného, plnění vyživovací povinnosti pro rozvedenou manželku či manžela a zastupování v dědickém řízení, případně v dědických sporech.

  Pro klienty jsme tu zkrátka ve všech případech, které si vyžadují ochranu jejich práv. Za všech okolností se snažíme nalézt dlouhodobě udržitelná řešení.

  Autor: Hynek Růžička

  Partner advokátní kanceláře specializující se na pojistné právo, obchodní právo a na náhradu škody. Je rovněž autorem komentáře k občanskému zákoníku vydaného v nakladatelství C. H. Beck (Petrov, Výtisk, Beran a kol), konkrétně části týkající se pojištění.

  Facebook
  LinkedIn