Herešová & Růžička

  NÁHRADA ŠKODY

  Díky rozsáhlým znalostem a mnohaleté praxi v oboru poskytujeme vysoce odborné poradenství v oblasti odpovědnosti za škodu a povinnosti k náhradě nemajetkové újmy.

  Máme značné zkušenosti se zastupováním poškozených, pojišťoven a jejich klientů i ve sporech o náhradu škody, nemajetkové újmy a o výplatu pojistných plnění. Poradíme vám, jak správně shromáždit podklady, aby byl nárok na plnění přezkoumatelný co do výše i právního důvodu, a zastoupíme vás v případném soudním řízení. Dobře však také víme, jak se bránit neoprávněně uplatněnému nároku. Máme značné zkušenosti s určováním adekvátní výše plnění a s vyjednáváním o kompromisních řešeních ohledně výše plnění z pojištění.

  Poskytujeme expertní poradenství například při dopravních nehodách, újmách na zdraví   vycházejících z lékařského výkonu, škodách způsobených zvířetem, provozní činností a zvlášť nebezpečnými provozy, vadou výrobku, závadou ve schůdnosti chodníku či sjízdnosti silnice a mnoha dalších životních situacích.

  Zastupujeme klienty ve sporech o odškodnění bolesti, ztížení společenského uplatnění, o náhradu ztráty na výdělku, nákladů spojených s péčí o zdraví, ale i duševních útrap při ublížení na zdraví nebo usmrcení blízkých osob. Vymáháme také například náhrady při poškození věci a při poranění zvířete.

  Autor: Hynek Růžička

  Partner advokátní kanceláře specializující se na pojistné právo, obchodní právo a na náhradu škody. Je rovněž autorem komentáře k občanskému zákoníku vydaného v nakladatelství C. H. Beck (Petrov, Výtisk, Beran a kol), konkrétně části týkající se pojištění.

  Facebook
  LinkedIn