Herešová & Růžička

  IDD A DISTRIBUCE POJIŠTĚNÍ

  Dlouhodobě se specializujeme na poradenství pojišťovacím zprostředkovatelům ve všech oblastech, které jejich podnikání zahrnuje.

  Jednou z oblastí, ve které se výborně vyznáme a máme v ní dlouhodobé zkušenosti, je poradenství pojišťovacím zprostředkovatelům. Pomáháme jim v mnoha ohledech – například při zápisu do registru vedeného Českou národní bankou, při tvorbě interních směrnic a při nastavení souladu jejich činnosti s právními předpisy.

  V souvislosti s novou právní regulací, kterou představují zákon o distribuci pojištění a zajištění, směrnice Insurance Distribution Directive (IDD) a prováděcí nařízení ke směrnici, poskytujeme poradenství při tvorbě dokumentů, s nimiž při distribuci pojištění pracují zprostředkovatelé a finanční instituce, i v organizačních záležitostech spojených s distribucí pojištění.

  Zajišťujeme správné nastavení vnitřních procesů v zájmu dosažení plného souladu s právními předpisy. V souvislosti s tím školíme „na míru“ zaměstnance, manažery a produktové manažery.

  Autor: Hynek Růžička

  Partner advokátní kanceláře specializující se na pojistné právo, obchodní právo a na náhradu škody. Je rovněž autorem komentáře k občanskému zákoníku vydaného v nakladatelství C. H. Beck (Petrov, Výtisk, Beran a kol), konkrétně části týkající se pojištění.

  Facebook
  LinkedIn