GDPR A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Poskytujeme expertní poradenství v oblasti GDPR. Klientům připravujeme komplexní řešení při ochraně osobních údajů.

  Máme dlouholeté zkušenosti v ochraně osobních údajů v soukromé sféře. S přijetím nařízení GDPR jsme vybudovali silnou praxi v oblasti tohoto nařízení, které výrazně zpřísňuje ochranu osobních dat občanů. Poskytujeme tak rozsáhlé poradenství široké škále subjektů – od finančních institucí přes drobné podnikatele až po obce a jejich příspěvkové organizace, zejména školy a školky.

  Náš tým vyškolených expertů zajišťuje klientům výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů. Pomáháme při běžné správě, provádíme pravidelné audity, řešíme nutné požadavky a napomáháme při žádostech různých subjektů, případně dozorového orgánu tak, aby byly splněny veškeré povinnosti podle GDPR.

  V rámci služeb při implementaci GDPR poskytujeme komplexní poradenství a pomoc při dosahování souladu s nařízením Evropské unie. Zajistíme zmapování současného stavu osobních údajů a vytvoříme tzv. GAP analýzu. Určíme tak mezery v rámci ochrany osobních údajů a nabídneme řešení, jak dosáhnout shody s GDPR, zejména při tvorbě interních dokumentů, školení zaměstnanců atd.

  Autor: Hynek Růžička

  Partner advokátní kanceláře specializující se na pojistné právo, obchodní právo a na náhradu škody. Je rovněž autorem komentáře k občanskému zákoníku vydaného v nakladatelství C. H. Beck (Petrov, Výtisk, Beran a kol), konkrétně části týkající se pojištění.

  Facebook
  LinkedIn