Author Archives:

    Autor: Dušan Sulitka

    Přímá podpora pro OSVČ ekonomicky zasažené koronavirem

    Osoby samostatně výdělečně činné získávají možnost požádat finanční úřad o tzv. kompenzační bonus zmírňující dopady aktuální krize na jejich podnikání. Bonus bude poskytován ve výši 500 Kč za každý

    Facebook
    LinkedIn