• vše
  • právní novinky

  Elektronizace HR agend

  Elektronizace HR agend

  Moratorium pro spotřebitele na splácení hypoték a jiných úvěrů v souvislosti s pandemií covid-19

  S cílem odvrátit hromadný pád dlužníků do dluhové pasti v důsledku opatření přijatých v souvislosti s onemocněním covid-19 vypracovala vláda návrh zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů, který zavádí moratorium na splácení úvěrů a návrh novely zákona o spotřebitelském úvěru, která reguluje výši úroku z prodlení. Oba dva návrhy byly 7.dubna schváleny Poslaneckou sněmovnou a […]

  Moratorium na splácení podnikatelských úvěrů v souvislosti s pandemií covid-19

  Vládní opatření přijatá v souvislosti s onemocněním covid-19 silně zasahují ekonomiku a hrozí rizikem masivního nárůstu nesplácených dluhů z úvěrů. Vláda proto vypracovala návrh zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií covid-19, jehož cílem je umožnit dlužníkům odklad splátek, zavést jednotný režim odkladů a úprav splátek a vyřešit regulatorní problémy, které plošné […]

  Přímá podpora pro OSVČ ekonomicky zasažené koronavirem

  Osoby samostatně výdělečně činné získávají možnost požádat finanční úřad o tzv. kompenzační bonus zmírňující dopady aktuální krize na jejich podnikání. Bonus bude poskytován ve výši 500 Kč za každý den od 12. března do 30. dubna 2020, celkem se tak může jednat o částku ve výši až 25 tisíc Kč. Pomoc by měla dorazit podnikatelům […]

  POJISTNÉ PRÁVO

  Jsme zkušený tým odborníků, který dokáže kvalifikovaně pomoct klientům se všemi právními otázkami spojenými s pojištěním. Disponujeme rozsáhlými a unikátními vědomostmi a zkušenostmi z pojistného práva. Díky znalostem pojistných, penzijních a dalších finančních produktů, související smluvní dokumentace i právní regulace poskytovatelů finančních služeb nabízíme svou odbornou pomoc pojišťovnám, finančním institucím a distributorům finančních produktů. Dokážeme […]

  IDD A DISTRIBUCE POJIŠTĚNÍ

  Dlouhodobě se specializujeme na poradenství pojišťovacím zprostředkovatelům ve všech oblastech, které jejich podnikání zahrnuje. Jednou z oblastí, ve které se výborně vyznáme a máme v ní dlouhodobé zkušenosti, je poradenství pojišťovacím zprostředkovatelům. Pomáháme jim v mnoha ohledech – například při zápisu do registru vedeného Českou národní bankou, při tvorbě interních směrnic a při nastavení souladu […]

  OBČANSKÉ PRÁVO

  Zajišťujeme poradenství ve sféře soukromého života našich klientů s důrazem na ochranu vlastnictví a uzavírání různých druhů smluv. Nabízíme profesionální, empatický a diskrétní přístup. Poskytujeme lidem právní služby ve všech obyčejných i mimořádných životních situacích. Naše poradenství zahrnuje především tvorbu různorodých smluv a vymáhání nároků, které zakládají. Sepisujeme smlouvy darovací, kupní, nájemní, licenční, smlouvy o […]

  GDPR A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Poskytujeme expertní poradenství v oblasti GDPR. Klientům připravujeme komplexní řešení při ochraně osobních údajů. Máme dlouholeté zkušenosti v ochraně osobních údajů v soukromé sféře. S přijetím nařízení GDPR jsme vybudovali silnou praxi v oblasti tohoto nařízení, které výrazně zpřísňuje ochranu osobních dat občanů. Poskytujeme tak rozsáhlé poradenství široké škále subjektů – od finančních institucí přes […]

  NÁHRADA ŠKODY

  Díky rozsáhlým znalostem a mnohaleté praxi v oboru poskytujeme vysoce odborné poradenství v oblasti odpovědnosti za škodu a povinnosti k náhradě nemajetkové újmy. Máme značné zkušenosti se zastupováním poškozených, pojišťoven a jejich klientů i ve sporech o náhradu škody, nemajetkové újmy a o výplatu pojistných plnění. Poradíme vám, jak správně shromáždit podklady, aby byl nárok […]

  OBCHODNÍ PRÁVO

  Poskytujeme podnikatelům právní služby v oblasti vlastnictví a řízení obchodních korporací a radíme jim v různorodé škále obchodních vztahů. Jsme odborníci na korporátní právo i obchodní závazkové právo. Poskytujeme právní služby týkající se zakládání korporací, zabezpečujeme převody majetkových účastí a zajišťujeme veškeré právní služby při přeměnách, akvizicích a běžném fungování obchodních společností. V rámci fúzí a […]

  PRÁVNÍ VZTAHY K NEMOVITOSTEM

  Pro naše klienty zajišťujeme kompletní právní servis v oblasti právních vztahů k nemovitostem. Jednou z našich specializací jsou veškeré právní otázky související s nemovitostmi. Radíme především při jejich nabývání a prodeji. Klienti se na nás můžou spolehnout při prověrce nemovitosti z hlediska právní čistoty – kontrolujeme legálnost nabytí stávajícím vlastníkem i existenci právních důvodů služebností, analyzujeme […]

  PRACOVNÍ PRÁVO

  Naše právní kancelář disponuje odborníky, kteří se zaměřujína předpisy pracovního práva. Zaručujeme tak opravdu kvalifikované poradenství jak zaměstnavatelům, tak zaměstnancům v tomto specifickém právním odvětví. Na základě našich dlouholetých zkušeností nabízíme komplexní poradenství v oblasti pracovního práva, a to jak zaměstnavatelům, tak zaměstnancům. Zaměstnavatelům pomáháme tvořit širokou škálu pracovněprávních dokumentů a vnitřních směrnic společností. Také jim […]

  ŠKOLENÍ NA ZAKÁZKU

  Zabýváme se vzděláváním v různých oblastech práva. Díky bohatým zkušenostem nabízíme školení pro klienty s různorodým předmětem činnosti a pro různorodé skupiny účastníků – od manažerů, přes specialisty až po řadové zaměstnance. Poskytujeme odborná právní školení pro finanční instituce, orgány veřejné správy a jejich příspěvkové organizace, drobné podnikatele, malé, střední i velké podniky. Zaměřujeme se na oblasti […]

  Facebook
  LinkedIn